Home / DIS-Model Clauses / Klauzula modelowa dla postępowania arbitrażowego
Deutsch

Klauzula modelowa dla postępowania arbitrażowego

(1) Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią lub dotyczące jej ważności będą ostatecznie rozstrzygane na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (DIS) z wyłączeniem drogi sądowej.

(2) Trybunał arbitrażowy składać się będzie z [proszę uzupełnić: „jednego arbitra” albo „trzech arbitrów”].

(3) Miejscem postępowania arbitrażowego będzie [proszę wpisać według preferencji].

(4) Językiem postępowania będzie [proszę wpisać język postępowania].

(5) Prawem właściwym jest [proszę wpisać prawo właściwe albo inne uregulowania].

  print   |     create PDF
http://www.disarb.org/en/17/clause/klauzula-modelowa-dla-post%C4%99powania-arbitra%C5%BCowego-id50
Please type in the emailadress to which the site should be send:

 
Google+